Informacje o firmie: zamknij X
Oferta współpracy zamknij X
Instalacje: zamknij X
Za pomocą kalkulatora obliczysz moc grzejników oraz moc ogólną potrzebną do ogrzania całego domu. zamknij X
zamknij X
zamknij X
Skontaktuj się z nami zamknij X

Porady kanalizacyjne » Oczyszczalnia zamiast szamba

Oczyszczalnia zamiast szamba

Oczyszczalnia zamiast szamba

Co zrobić ze ściekami, gdy w pobliżu brak kanalizacji, a Ty nie chcesz szamba? Odpowiedź jest prosta - zainwestuj w przydomową oczyszczalnię ścieków!

przydomowa oczyszczalnia

 

Właściciele działek położonych na terenach nieskanalizowanych problem odprowadzania ścieków muszą rozwiązać we własnym zakresie.
Do wyboru mają dwie możliwości – odprowadzać ścieki do szamba lub do przydomowej oczyszczalni.
Pierwsze rozwiązanie, choć tańsze inwestycyjnie, wymaga ponoszenia kosztów przez całe lata użytkowania i jest to wydatek comiesięczny.
W przydomową oczyszczalnię trzeba wprawdzie jednorazowo zainwestować kilka tysięcy złotych, ale eksploatacja kosztuje niewiele. Ścieki są oczyszczane na miejscu ich powstawania i w stopniu, który umożliwia ich odprowadzenie do odbiorników naturalnych (gruntu czy wód powierzchniowych). Może więc warto?

Dla każdego coś odpowiedniego

Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych zawsze jest procesem kilkustopniowym. Pierwszy stopień oczyszczania odbywa się w osadniku gnilnym (zwanym też wstępnym).
Kolejne – na drenażu rozsączającym, filtrze piaskowym, żwirowo-piaskowym lub glebowo-korzeniowym, na złożu hydroponicznym, biologicznym albo w bioreaktorze z osadem czynnym.

Wybór rodzaju oczyszczalni zależy od:

  • wielkości działki i jej ukształtowania – czy jest na tyle duża, aby ułożyć drenaż i zapewnić wymagane odległości od studni, granicy działki, budynku;
  • poziomu wód gruntowych;
  • rodzaju gruntu na działce – może być dobrze lub słabo przepuszczalny;
  • możliwości odprowadzania oczyszczonych ścieków (do gruntu, rowu melioracyjnego, rzeki etc.).

O wielkości oczyszczalni decyduje przewidywana liczba użytkowników, czyli ilość ścieków, jaka ma do niej dopływać. Określa ją tak zwana przepustowość (w m³/dobę) lub liczba mieszkańców równoważnych.
Ważna jest również głębokość wylotu instalacji kanalizacyjnej z budynku. Od niej zależy, czy ścieki można odprowadzać grawitacyjnie, czy trzeba zainstalować przepompownię. Pewne sposoby indywidualnego oczyszczania ścieków są bardziej, inne mniej odpowiednie – wszystko zależy od warunków panujących na działce. 
Możliwe są jeszcze inne rozwiązania, które zależą od możliwości finansowych inwestora.

Projekt i wykonanie agencja interaktywna Parrot WorksWszystkie prawa zastrzeżone © 2012
Projekt i wykonanie PARROT WORKS
aipw.pl