Informacje o firmie: zamknij X
Oferta współpracy zamknij X
Instalacje: zamknij X
Za pomocą kalkulatora obliczysz moc grzejników oraz moc ogólną potrzebną do ogrzania całego domu. zamknij X
zamknij X
zamknij X
Skontaktuj się z nami zamknij X

Porady ciepłownicze » Pompy ciepła

Pompy ciepła

Pompy ciepła są to urządzenia, które wykorzystują ciepło otoczenia budynku do jego ogrzewania. Powietrze, woda oraz grunt akumulują energię słoneczną w postaci ciepła. Niestety jest to ciepło o zbyt niskiej temperaturze, by można było je użyć bezpośrednio do ogrzewania. Dzięki pompom ciepła energia ta, normalnie bezużyteczna, może być wykorzystana do ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody użytkowej. Wymienione nośniki mogą stanowić dolne źródło ciepła dla pomp ciepła.

Dolne źródło ciepła - źródło ciepła niskotemperaturowego (grunt, woda, powietrze), które może być wykorzystane przez pompy ciepła, niezależnie od rodzaju i stanu skupienia substancji, w której zakumulowane jest ciepło w środowisku naturalnym. Temperatura dolnego źródła ciepła nie musi być wysoka, aby mieć duży potencjał energetyczny. Nie może być jednak zbyt niska ani podlegać dużym wahaniom.

Pompy ciepła mają najwyższą sprawność spośród dostępnych urządzeń grzewczych.

Zasada działania

Zasada działania pompy ciepła jest podobna do działania lodówki. Lodówka odbiera ciepło od przechowywanych w niej produktów i poprzez umieszczony z tyłu obudowy radiator oddaje je do otoczenia. Pompa ciepła odbiera ciepło o niskiej temperaturze z otoczenia budynku, przemienia je w ciepło o wysokiej temperaturze i przekazuje je do instalacji c.o. Aby to jednak mogło nastąpić, konieczne jest dostarczenie energii napędowej (w postaci energii elektrycznej).

pompy ciepła

Źródło ciepła - ciepło odbierane jest z niskotemperaturowego źródła (np. gruntu) i przekazywane jest do pompy ciepła (3/4 energii dostarczonej do urządzenia). Pompa ciepła pobiera również energię elektryczną (1/4 energii dostarczonej do urządzenia).

Pompa ciepła - ciepło niskotemperaturowe zwiększyło temperaturę czynnika roboczego w pompie ciepła (czynnika termodynamicznego), co powoduje jego parowanie. Ciśnienie pary czynnika termodynamicznego jest zwiększane przez sprężarkę pompy ciepła i w efekcie wzrasta jego temperatura (im bardziej zwiększa się ciśnienie czynnika termodynamicznego, typ bardzie wzrasta jego temperatura).

System grzewczy - ciepło odbierane jest od gorącego czynnika roboczego pompy ciepła i rozprowadzane jest do odbiorników (instalacji c.o. i c.w.u.).

Orientacyjny koszt zainstalowania pompy ciepła (zakupu urządzenia wraz z niezbędnym osprzętem, wykonanie kolektora gruntowego, montaż wraz z rozruchem itp.) zależy od powierzchni budynku i kształtuje się na poziomie:

  • 45 000 ZLN + VAT dla budynków o powierzchni ok. 150 m2
  • 55 000 ZLN + VAT dla budynków o powierzchni ok. 200 m2
  • 65 000 ZLN + VAT dla budynków o powierzchni ok. 300 m2

Projekt i wykonanie agencja interaktywna Parrot WorksWszystkie prawa zastrzeżone © 2012
Projekt i wykonanie PARROT WORKS
aipw.pl