Informacje o firmie: zamknij X
Oferta współpracy zamknij X
Instalacje: zamknij X
Za pomocą kalkulatora obliczysz moc grzejników oraz moc ogólną potrzebną do ogrzania całego domu. zamknij X
zamknij X
zamknij X
Skontaktuj się z nami zamknij X

Nasze realizacje

Wykaz kontraktów 

 

Wykaz zrealizowanych kontraktów w latach 2017-2018

 

Veolia Energia Warszawa:

 Przebudowa osielowej sieci ciepłowniczej od trójnika przy budynku Narbutta 45 wraz przyłączami do budynków przy ul. Kwiatowej 26,28 oraz Narbutta 47 w Warszawie

termin: 30.04.2018- 04.08.2018

średnica: DN 40, 50, 65

długość: 180m


 Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z komory Uz-16 do koory Uz-16/PS7 z przyłączami do budynków przy ul. Służby Polsce 1 węzeł 1, węzeł 2

termin: 28.06.2017 – 30.10.2017

średnica: DN350,100,80,65,50

długość: 220m


 Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy s.c. osiedlowej za studzienką S-45/P-1A/PS-1 do budynków przy ul. Jaworzyńskiej 8,6 ul. Mokotowskiej 13 i 15

termin: 06.07.2017 – 31.10.2017

średnica: DN 40, 50 , 80, 125, 150

długość: 130m


 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Lwowskiej nr 4 w Warszawie

termin: 18.09.2017- 06.12.2017

średnica: DN350,40

długość: 15m


 Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej osiedlowej za studzienką H-9/L-8/P-4/S-3 na odcinku pomiędzy budynkami Reymonta 16 i Żeromskiego 81 w Warszawie

termin: 19.08.2017 – 30.05.2018

średnica: DN50, 80, 100

długość: 242m


 Budowa/przebudowa sieci ciepłowniczej preizolowanej 2xDN200-150 w rejonie skrzyżowania ul. Silnikowej i projektowanej 8KD-L(g) w Warszawie

termin: 10.11.2017- 31.10.2018

średnica: DN150-200

długość: 493m


 Budowa sieci ciepłowniczej od magistrali M do kotłowni Rakietników 25A. Zadane I Etap I.

Termin: 21.11.2017- 21.11.2018

średnica: DN500 , DN150

długość:290m


Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków zasilanych obecnie z węzlów grupowych tj. budowa sieci ciepłowniczej, w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz w płazczu osłonowym SPIRO z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno- alarmowym zgodnym z sytemem „Brandes”: Zadanie I przy ul. Waszyngtona 71/73; Zadanie II przy ul. Szczęśliwickiej 51 w Warszawie; Zadanie III przy ul. Dunajeckiej 13 w Warszawie; Zadanie IV przy ul. Broniewskiego 73/77 w Warszawie

termin: 26.09.2016- 15.05.2017

średnica: DN 125, 100, 80, 65, 50, 40, 32

długość: 680m


 Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od odgałęzienia w kierunku Długosza do połączenia z siecią ciepłowniczą preizolowaną położoną wzdłuż budynku Tyszkiewicza 13.

termin: 28.09.2016 – 30.11.2016

średnica: DN200, 150,50,65

długość: 320m


Wykaz kontraktów wykonanych dla Dalkia Warszawa S.A. przy udziale współfinansowania Programu Szwajcarsko- Polskiej Współpracy

 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 18 budynków przy ul. Belwederskiej, ul. Górskiej, ul. Iwickiej, ul. Zakrzewskiej w Warszawie, polegających na budowie sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz rur preizolowanych w płaszczu osłonowym SPIRO z systemem sygnalizacyjno-alarmowym BRANDES.

 

Zakres umowy:

- termin realizacji

10.07.2013- 10.02.2014

- zakres realizowanej sieci:

długość: 767,5m

średnice: DN100 DN80 DN65 DN50

 

 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 14 budynków zasilanych wcześniej z węzła grupowego przy ul.Białobrzeskiej 8/10 w Warszawie, tj, budowie sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz rur preizolowanych w płaszczu osłonowym SPIRO z systemem sygnalizacyjno-alarmowym BRANDES.

 

Zakres umowy:

- termin realizacji

10.11.2013-10.01.2014

- zakres realizowanej sieci:

długości: 621m

średnice: DN200, DN150, DN125, DN100, DN80, DN65, DN50, DN40

 

 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 38 budynków zasilanych wcześniej z węzła grupowego przy ul. Sygietyńskiego 5 w Warszawie, tj budowie sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz rur preizolowanych w płaszczu osłonowym SPIRO z systemem sygnalizacyjno-alarmowym BRANDES.

 

Zakres umowy:

- termin realizacji

21.04.2014 – 30.04.2015

- zakres realizowanej sieci:

długości: 1450m

średnice: DN350-DN32

 

 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 13 budynków zasilanych wcześniej z węzłów grupowych Czerska 1, Konduktorska 20, Bogunki 5, Narbutta 27A, tj. budowie sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz rur preizolowanych w płaszczu osłonowym SPIRO z systemem sygnalizacyjno-alarmowym BRANDES.

 

Zakres umowy:

- termin realizacji

21.07.2014 – 15.11.2015

- zakres realizowanej sieci:

długości: 298,5m

średnice: DN65, DN40

 

 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 14 budynków zasilanych wcześniej z węzłów grupowych Kazimierzowska 74, Narbutta 56, Stępińska 49A, Puławska 104/106, tj. budowie sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz rur preizolowanych w płaszczu osłonowym SPIRO z systemem sygnalizacyjno-alarmowym BRANDES.

 

Zakres umowy:

- termin realizacji

29.12.2014-30.05.2015

- zakres realizowanej sieci:

długości:338m

średnice: DN100, DN80, DN65, DN50, DN40, DN32

 

 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 30 budynków zasilanych wcześniej z węzła grupowego Nowolipki 28B, adaptacja i budowa przyłączy sieci ciepłowniczej, w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz płaszczu osłonowym SPIRO z rezystancyjnym systemem sygnalacyjno-alarmowym zgodnym z systemem „Brandes”.

 

Zakres umowy:

- termin realizacji

01.05.2015 – 30.07.2015

- zakres realizowanej sieci:

długości:67m

średnice: DN150, DN65, DN40

 

 

 

Adaptacje i budowę sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej, w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz SPIRO z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem „Brandes” w zakresie przyłączenia do miejsckiej sieci ciepłowniczej budynków zasilanych wcześniej z węzła grupowego Przemyska 18.

 

Zakres umowy:

- termin realizacji

20.04.15 -30.11.2015

- zakres realizowanej sieci:

długości: 1734m

średnice: DN250, DN200, DN150, DN125, DN100, DN80, DN65, DN50, DN40, DN32

 

 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie demontażu sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej niskich parametrów pozostałej po likwidacji węzła grupowego Zamenhofa 8.

 

 

Zakres umowy:

- termin realizacji

23.01.2016-30.04.2016

- zakres realizowanej sieci:

średnice: DN100, DN80, DN65, DN50, DN40, DN32

 

 

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków zasilanych wcześniej z węzłów grupowych Szarych Szeregów nr 5 oraz Mątwicka 8 w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz SPIRO z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem „Brandes”

 

Zakres umowy:

- termin realizacji

03.02.2016-29.04.2016

- zakres realizowanej sieci:

długości: 843m

średnice: DN200, DN100, DN80, DN65, DN50, DN40

 

 

Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków zasilanych wcześniej z węzłów grupowych Andersa 35, Brukselska 46A, Kickiego 1, tj. budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej w płaszczu osłonowym HDPE oraz płaszczu osłonowym SPIRO z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem „Brandes”.

 

Zakres umowy:

- termin realizacji

14.03.2016 – 10.06.2016

- zakres realizowanej sieci:

długości: 1004,5m

średnice: DN200, DN100, DN80, DN65, DN50, DN40, DN32

 

 

2016

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.

 •  Zakres prac: Budowa przyłączy i s.c. do budynków przy ulicach Saskiej, Kubańskiej, Al. Stanów Zjednoczonych, Linneusza i Neusbauma w Warszawie

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.

 •  Zakres prac: Budowa przyłączy i s.c. do budynków przy ulicach Andersa, Brukselskiej, Kickiego w Warszawie

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.

 •  Zakres prac: Budowa przyłączy i s.c. do budynków przy ulicach Szarych Szeregów oraz Mątwickiej w Warszawie

 

2015

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.

 •  Zakres prac: Demontaż starych przyłączy oraz budowa przyłączy i s.c. do budynków przy ulicy Zamenhofa 8 w Warszawie

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.

 •  Zakres prac: Adaptacja i budowa s.c. i przyłączy s.c. w zakresie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków zasilanych wcześniej z węzła grupowego Przymyska 18. Prace został wykonane w ramach projektu Szwajcarsko – Polskiego Programu

   

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.

 •  Zakres prac: Budowa przyłączy i s.c. do 30budynków przy ulicach Nowolipki w Warszawie

 

2014

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.

 •  Zakres prac: Budowa przyłączy i s.c. do 13 budynków przy ulicy Czerska, Konduktorska, Bogunki, Narbutta w Warszawie

 

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie

 •  Zakres prac: Przebudowa sieci cieplnej wraz z remontem 12 węzłów cieplnych na terenie: Stacji Filtrów przy ul. Koszykowej 81 oraz Stacji Pomp rzecznych przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S..

 •  Zakres prac: Budowa przyłączy i s.c. do 14 budynków zasilanych wcześniej z węzłów grupowych Kazimierzowska 74, Narbutta 56, Stępińska 49A, Puławska 104/106 w Warszawie

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.

 •  Zakres prac: Budowa przyłączy i s.c. do 38 budynków zasilanych wcześniej z węzła grupowego Sygietyńskiego 5 w Warszawie

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.

 •  Zakres prac: Budowa przyłączy i s.c. do 14 budynków przy ulicy Białobrzeskiej w Warszawie

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.

 •  Zakres prac: Budowa przyłączy i s.c. do budynków przy ulicach Szarych Szeregów oraz Mątwockiej w Warszawie

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.

 •  Zakres prac: Budowa wentylacji komór ciepłowniczych K-1, K-2, K-3 zlokalizowanych w ul. Jagiellońskiej w Warszawie

 

2013

 

 • Zamawiający: Ministerstwo finansów
 • Zakres prac: Budowa s.c. na terenie Ministerstwa Finansów w Warszawie przy ul. Traugutta w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 •  Zakres prac: Budowa przyłączy i s.c. do 18 budynków przy ulicach Belwederskiej, Górskiej, Iwickiej, Zakrzewskiej w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 • Zakres prac: Budowa s.c. do dwóch budynków przy ul. Zamienieckiej w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 • Zakres prac: Budowa wentylacji komór ciepłowniczych przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 • Zakres prac: Budowa przyłącza s.c. do budynku przy ul. Mińskiej w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 • Zakres prac: Budowa s.c. do budynku przy Al. Jerozolimskich w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 • Zakres prac: Przebudowa s.c. od komory do budynków przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 • Zakres prac: Przebudowa s.c. z komory do węzłów grupowych przy ul. Adriatyckiej w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 • Zakres prac: Przebudowa s.c. z komory do budynków przy ul. Boryszewskiej/Puławskiej w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 • Zakres prac: Budowa s.c. w ul. Jana Kazimierza w Warszawie.
 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 • Zakres prac: Budowa s.c. do budynków przy ul. Dzielnej w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 • Zakres prac: Budowa s.c. do budynku przy ul. Andrychowskiej w Warszawie. 
 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 • Zakres prac: Budowa przyłącza s.c. do budynku przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 • Zakres prac: Przebudowa przyłącza s.c. do budynku przy ul. Dembowskiego w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 • Zakres prac: Przeudowa s.c. przy ul. Szczepanika w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 • Zakres prac: Budowa s.c. przy ul. Św. Bonifacego w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Dalkia Warszawa S.A.
 • Zakres prac: przebudowa osiedlowej s.c. od komory do budynków przy ul. Wyki w Warszawie.

 

 • Zamawiający: Kalter sp. z o.o
 • Zakres prac: Wykonanie przyłącze, wcinki oraz sieci c.o. wraz z instalacją teletechniczną przy Al. Rzeczypospolitej w Warszawie.

 

Wykaz kontraktów 

2012

 

 • Zamawiający: Szpital Bródnowski
  Zakres prac: Wykonanie budowy sieci ciepłowniczej na terenie Szpitala Bródnowskiego
 • Zamawiający: Instytut chemii i techniki jądrowej ul.Dorodna 16, Warszawa
  Zakres prac: Przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną do budynku instytutu chemii i techniki jądrowej w Warszawie
 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Żyrardów"
  Zakres prac: Przebudowa sieci kanałowych obszaru węzła grupowego OWWG30 (ul.Kapitana Pałaca 88) wchodzące w skład Projektu "Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardowa" w ramach działanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 • Zamawiający: Dalkia S.A. ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
  Zakres prac: Wykonanie budowy sieci ciepłowniczej na ul.Magiera w Warszawie
 • Zamawiający: Dalkia S.A. ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
  Zakres prac: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Węgierskiej w Warszawie
 • Zamawiający: Dalkia S.A. ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
  Zakres prac: Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej (technologia rur sztywnych oraz giętych )do budynków na ul. Chmielnej 12,14,16 wraz z budową węzła jednofunkcyjnego c.o.
 • Zamawiający: Dalkia S.A. ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
  Zakres prac: Wykonanie przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków na ul.Kępnej,ul. Kiedacza Ciszewskiego, ul. Zakrzewskiej, ul. Światowida, ul. Pytlasińskiego, ul.Jana Kazimierza, ul.Łomżyńskiej ,ul.Al.Rzeczypospolitej , ul. Fadesa w Warszawie
 • Zamawiający: Dalkia S.A. ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa
  Zakres prac: Wykonanie budowy sieci ciepłowniczej na ul.Wiślickiej w Warszawie

2011

 • Zamawiający: Przedsiębiorstowo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów"
  Zakres prac: Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaktorowskiej w Żyrardowie
 • Zamawiający: Gmina Mszczonów                                      Zakres prac: Budowa wanny z hydromasażem SPA zasilanej wodą geotermalną na obiekcie: Termy Mszczonów
 • Zamawiający: Ciepłownia Miejska sp. z o. o w Szydłowcu   Zakres prac:  Modernizacja odcinka magistrali ciepłowniczej wzdłuż ul. Kolejowej i Sadowej w Szydłowcu
 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Żyrardów"                                                                       Zakres prac:  Przebudowa kanałowych sieci ciepłowniczych obszaru osiedla Centrum dla węzła grupowego przy ul. Okrzei w Żyrardowie 
 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Żyrardów"                                                                       Zakres prac:  Przebudowa kanałowych sieci ciepłowniczych obszaru osiedla Batorego w Żyrardowie
 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Żyrardów"                                                                       Zakres prac:  Przebudowa kanałowych sieci ciepłowniczych obszaru osiedla Żeromskiego w Żyrardowie
 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Żoliborz                                                                                   Zakres prac:  Wykonanie przyłącza sieci cieplnej wraz z kanalizacją teletechniczną do budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Powązkowskiej 44B  w ramach zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa dwóch budynków komunalnych" w Warszawie
 • Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Zakres prac: Budowa sieci cieplnej preizolowanej w ul. Oczki i przyłącza sieci cieplnej oraz węzła w budynku Domu Medyka przy ul. Oczki w Warszawie
 • Zamawiający: Zakład opieki zdrowotnej - zespołem zakładów lecznictwa otwartego i zamkniętego w Makowie Mazowieckim
  Zakres prac: Wykonanie przebudowy sieci cieplnej na odcinkach od kotłowni do przyłączy do budynków
 • Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie
  Zakres prac: Zamontowanie pompy cyrkulacyjnej w pomieszczeniu węzła cieplnego w budynku nr 5 dla potrzeb ciepła technologicznego wody basenu przy ul. Ostroroga w Warszawie
 • Zamawiający: BOGL a KRYSL Polska Sp. z o. o.
  Zakres prac: Wykonanie przewiertu sterowanego (budowa Obwodnicy Żyrardowa)

 

2010

 • Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstowo EKO Babice
  Zakres prac: Budowa wodociągu łączącego Gminę Stare Babice z wodociągiem m.st. Warszawy
 • Zamawiający : Państwowy Instytut Geologiczny    Zakres prac: Wykonanie wymiany węzła cieplnego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie
 • Zamawiający : MPWiK Warszawa                               Zakres prac: Budowa sieci wodociągowej w ul. Zbiorowej, ul. Janka Muzykanta i ul. Hipolitowej w Warszawie
 • Zamawiający : Gmina Biała Rawska                             Zakres prac: Budowa sieci cieplnej przy ul. Mickiewicza i ul. Wojska Polskiego w Białej Rawskiej
 • Zamawiający : Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Warszawa                                                      Zakres prac: Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych i kanalizacją teletechniczną wraz z robotami ogólnobudowlanymi i ziemnymi do budynków mieszkalnych przy ul. Elbląskiej
 • Zamawiający : Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa                                                                                    Zakres paec: Remont sieci cieplnej c.o. i c.c.w przy  ul.Żwirki i Wigury w Warszawie
 • Zamawiający : Urząd Miasta w Żychlinie                      Zakres prac: Przebudowa sieci cieplnej dla potrzeb zasilania osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej w Żychlinie
 • Zamawiający : MPWiK Warszawa                                        Zakres prac: Przebudowa sieci cieplnej oraz wymienników węzłów cieplnych w budynku mieszkalnym i Pompowni Nowej przy ul.Czerniakowskiej w Warszawie
 • Zamawiający : MPWiK Warszawa                               Zakres prac: Budowa przewodu wodociągowego w ul. Leśnej i ul. Garłaczy w Warszawie
 • Zamawiający : Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC                                                         Zakres prac: Budowa przyłacza ciepłowniczego do węzłów cieplnych przy ul.Broni - Planty i ul. Poniatowskiego w Radomiu
 • Zamawiający: MPWiK Warszawa                                   Zakres prac: Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Cegielnianej w Pruszkowie
 • Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim                                              Zakres prac: Modernizacja osiedlowej sieci cieplnej niskoparametrowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Bałtyckiej w Grodzisku Mazowieckim
 • Zamawiający : Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC                                                         Zakres prac: Budowa przyłacza ciepłowniczego do węzła cieplnego przy ul.Chorzowskiej w Radomiu
 • Zamawiający: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie                                                                        Zakres prac: Przebudowa sieci cieplnych i węzłow cieplnych na terenie jednostki Żandarmerii wojskowej przu ul.Ostroroga w Warszawie

 

 

Wykaz zrealizowanych kontraktów w latach 2007-2009

 • Zamawiający: PEC ŻYRARDÓW SP.Z O.O., ul. Konarskiego 2d, 96-300 Żyrardów
  Okres realizacji: 28.08.2009 - 31.10.2009
  Zakres prac: Wykonanie spinki sieci cieplnej wysokich parametrów z rur preizolowanych z rur 2x273/400 w ul. Farbiarskiej długość 508mb w Żyrardowie
 • Zamawiający: PEC ŻYRARDÓW SP.Z O.O., ul. Konarskiego 2d, 96-300 Żyrardów
  Okres realizacji: 06.07.2009 - 31.08.2009
  Zakres prac: Wykonanie przyłaczy ciepłowniczych z rur preizolowanych z alarmem Brandes fi 80/160 - fi 32/110 w Żyrardowie
 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalzacji S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
  Okres realizacji: 25.03.2009 - 16.06.2009
  Zakres prac: Przebudowa wodociągu Ø250 długość 566,6m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych Ø150 długość 81,3m w ul. Aleje Ujazdowskie w Warszawie
 • Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grojec
  Okres realizacji: 04.12.2008 - 24.12.2008
  Zakres prac: Przebudowa sieci cieplnej w technologi rur preizolowanych
 • Zamawiający: Starostwo powiatowe, UL.Kościuszki, Grodzisk Mazowiecki
  Okres realizacji: 28.11.2008 - 24.12.2008
  Zakres prac: Wykonanie przebudowy kanału ciepłowniczego o dł 143,60 od kotłowni przy ZSTiL nr 2 do Szkoły Podstawowej w ul. Kilińskiego
 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalzacji S.A., Plac Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
  Okres realizacji: 25.03.2009 - 30.06.2009
  Zakres prac: Przebudowa wodociągu Ø150 d3 471,4m wraz z przebudową przyłączy wodociągowych Ø100 =15,2m; Ø80 =120m; Ø50x4,6 = 34,4m w ul. Boboli w Warszawie
 • Zamawiający: SPEC S.A.,uL. Batorego 2, 02-591 Warszawa
  Okres realizacji: 07.07.2008 - 15.10.2008
  Zakres prac: Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej z instalacją Brandes o średnicy 2xDN 32-250 i długości 1183m
  oraz budowa 7 węzłów o mocy 20,9 kW do 555,1 kW ul. Nowodworska w Warszawie
 • Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacj sp z o.o., ul. gen. Berlinga 100, Nowy Dwór Mazowiecki
  Okres realizacji: 30.06.2008 - 31.04.2009
  Zakres prac: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dostawa i montaż studni głebinowej budowa rurociągu łączącego studnie z SUW budowa i pod31czenie zbiorników wody uzdatnionej budowa rurociągów miedzyobiektowych rozbudowa pompownii wykonanie instalacji elektrycznej uporządkownie ternu
 • Zamawiający: SPEC S.A.,uL. Batorego 2, 02-591 Warszawa
  Okres realizacji: 03.03.2008 - 29.08.2008
  Zakres prac: Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej w technologii tradycyjnej i preizolowanej wraz z wymiana izolacji ciepłochronnej o średnicy DN 300/400  i długości 2x 940 m oraz  wykonaniem 9 komór ciepłowniczych w ul. Rudnickiego-Perzyńskiego w Warszawie
 • Zamawiający: SPEC S.A.,uL. Batorego 2, 02-591 Warszawa
  Okres realizacji: 30.10.2007 - 15.05.2008
  Zakres prac: Przebudowa sieci ciepłowniczej niskoparametrowej z węzła grupowgo przy ul Nowolipie w Warszawie w technologii preizolowanej z instalacji Brandes osrednicy 2xDN200-40mm długości 2025m zadanie I i II
 • Zamawiający: SPEC S.A.,uL. Batorego 2, 02-591 Warszawa
  Okres realizacji: 03.09.2007 - 15.05.2008
  Zakres prac: Przebudowa sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej z instalacji Brandes ośrednicy 2xDN 80-32 długośći 135m oraz przyłączy do budynków w ul. Anielewicza. Przebudowa sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej z instalacji Brandes ośrednicy 2xDN 150-50, długości do 620m oraz przyłaczy w ul Anielewicza w Warszawie.
 • Zamawiający: PEC ŻYRARDÓW SP.Z O.O., ul. Konarskiego 2d, 96-300 Żyrardów
  Okres realizacji: 06.08.2008 - 30.09.2008
  Zakres prac: Budowa sieci osiedlowej i przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów w ul. Kilińskiego i Waryńskiego 2x 273/400 o długości 700m
 • Zamawiający: PEC ŻYRARDÓW SP.Z O.O., ul. Konarskiego 2d, 96-300 Żyrardów
  Okres realizacji: 01.07.2008 - 16.10.2008
  Zakres prac: Budowa sieci rozdzielczej wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z systemem alarmowym firmy Brandes 2x273/400 oraz przyłączy do budynków ul Ditricha i Słowackiego
 • Zamawiający: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu
  Okres realizacji: 01.06.2007 - 01.09.2007
  Zakres prac: modernizacja sieci ciepłowniczej C.O
 • Zamawiający: SPEC S.A., uL. Batorego 2, 02-591 Warszawa
  Okres realizacji: 01.06.2007 - 30.11.2007
  Zakres prac: Budowa przyłącza do miejskiej sieci cieplnej budynków zasilanych z węzła grupowego przy ul. Pułku Baszta 4a w średnicach 2x Dn  32-125 o dł 1183m oraz budowa 20 węzłów cieplnych
 • Zamawiający: Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, Piaseczno
  Okres realizacji: 21.02.2007 - 30.11.2007
  Zakres prac: Budowa wysokoparametrowej sieci cieplnej preizolowanej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych  2x Dn273-2xDn 32 długość 1280m oraz wykonanie 18 węzłów cieplnych wysokoparametrowych
 • Zamawiający: GMINA BROCHÓW, 125-088 BROCHÓW
  Okres realizacji: 05.01.2007 - 30.04.2007
  Zakres prac: Wykonanie modernizacji SUW w Konarach polegającej na: instalacji zestawów pompowych modernizacji budynku pracach elektrycznych dobudowa filtrów i sieci zewnętrzne

Klenci indywidualni :

 • Instalacje wod.-kan. i co. w budynkach mieszkaniowych ok. 50 szt.
 • Przyłącza wodne i kanalizacyjne do budynków jednorodzinnych ok. 50szt.
 • kotłownie gazowe ,olejowe , węglowe w budynkach jedno i wielorodzinnych

 

Stacja Uzdatniania Wody

Stacja Uzdatniania Wody

Zestaw podnoszenia ciśnienia SUW

Zestaw podnoszenia ciśnienia SUW "Borowina" gm.Konstancin Jeziorna

Szafa sterownicza SUW

Szafa sterownicza SUW "Borowina" gm. Konstancin Jeziorna

Żelbetowe zbiorniki wody uzdatnionej SUW

Żelbetowe zbiorniki wody uzdatnionej SUW "Borowina" gm.Konstancin Jeziorna

Budowa magistrali ciepłowniczej 2xfi 250/400 w Legionowie

Budowa magistrali ciepłowniczej 2xfi 250/400 w Legionowie

Remont magistrali ciepłowniczej fi 400/520 w Inowrocławiu

Remont magistrali ciepłowniczej fi 400/520 w Inowrocławiu

Wewnętrzna instalacja co Warszawa ul.Nowoursynowska

Wewnętrzna instalacja co Warszawa ul.Nowoursynowska

Budowa magistrali wodociągowej fi 250 w Warszawie Al.Ujazdowskie

Budowa magistrali wodociągowej fi 250 w Warszawie Al.Ujazdowskie

Węzeł co i cw Warszawa ul.P.Baszta

Węzeł co i cw Warszawa ul.P.Baszta

Modernizacja SUW w Cieszkowie gm.Nowe Miasto (dobudowa II stopnia SUW)

Modernizacja SUW w Cieszkowie gm.Nowe Miasto (dobudowa II stopnia SUW)

Budowa zbiornika wody uzdatnionej V=150m3 SUW Cieszkowo gm.Nowe Miasto

Budowa zbiornika wody uzdatnionej V=150m3 SUW Cieszkowo gm.Nowe Miasto

Wykonanie kanalizacji sanitarnej na targowisku miejskim w Żyrardowie

Wykonanie kanalizacji sanitarnej na targowisku miejskim w Żyrardowie

siedziba firmy

siedziba firmy

salon handlowy

salon handlowy

salon handlowy

salon handlowy

salon handlowy

salon handlowy

Węzeł cieplny Warszawa ul.Bytnara

Węzeł cieplny Warszawa ul.Bytnara

Sieć cieplna preizolowana SPEC Warszawa ul.P.BAszta

Sieć cieplna preizolowana SPEC Warszawa ul.P.BAszta

Węzeł cieplny Rawa Mazowiecka

Węzeł cieplny Rawa Mazowiecka

Stacja zmiękczania wody Rawa Mazowiecka

Stacja zmiękczania wody Rawa Mazowiecka

Sieć cieplna -zakończenie instalacji alarmowowej Brandes Warszawa

Sieć cieplna -zakończenie instalacji alarmowowej Brandes Warszawa

Węzeł cieplny Warszawa ul.Bytnara 15

Węzeł cieplny Warszawa ul.Bytnara 15

Odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych w Żyrardowie

Odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych w Żyrardowie

Zaplecze budowy

Zaplecze budowy "modernizacja sieci c.o. ul.Nowolipki w Warszawie"

Przejście przez rzekę Pisię komora żelbetowa - budowa przyłacza co do budynku policji w Żyrardowie

Przejście przez rzekę Pisię komora żelbetowa - budowa przyłacza co do budynku policji w Żyrardowie

Budowa 20 węzłów cieplnych w Warszawie - plan sytuacyjny

Budowa 20 węzłów cieplnych w Warszawie - plan sytuacyjny

budowa sieci ciepłowniczej w Warszawie ul.Fadesa

budowa sieci ciepłowniczej w Warszawie ul.Fadesa

budowa sieci ciepłowniczej w Żyrardowie Podsypka ( ul.Kapitana Pałaca)

budowa sieci ciepłowniczej w Żyrardowie Podsypka ( ul.Kapitana Pałaca)

Wcinka w istniejący preizolat DN 400 w Żyrardowie ul.DeGirarda

Wcinka w istniejący preizolat DN 400 w Żyrardowie ul.DeGirarda

Budowa sieci ciepłowniczej ul.Al.Rzeczypospolitej

Budowa sieci ciepłowniczej ul.Al.Rzeczypospolitej

 
 

Wyszukaj fachowców w Twojej okolicy

Wyszukiwarka instalatorów, hydraulików, spawaczy, elektryków w Twojej okolicy.
Przejdź do wyszukiwarki»

Jesteś instalatorem?

Dodaj się za darmo do naszej bazy instalatorów.
Dodaj swój wpis»

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.
Zadaj pytanie»

Zobacz galerię

Projekt i wykonanie agencja interaktywna Parrot WorksWszystkie prawa zastrzeżone © 2012
Projekt i wykonanie PARROT WORKS
aipw.pl